Som vi nämnde tidigare är en ribbåt nästintill underhållsfri. Det finns dock en del saker att tänka på så att livslängden förlängs. Vid gott underhåll håller en ribbåt i ungefär 25-30 år.

Tuberna

Kör aldrig med för lite luft i tuberna då det ökar slitaget. Impregnera tuberna ett par gånger per säsong. När båten ska vinterförvaras bör tuben vara uppblåst.

UV-skydd

UV-strålningen påverkar åldrandet så det är bra att behandla med uv-skydd. Även ett kapell kan vara en god investering.

Rengöring

Ta bor salt och föroreningar återkommande. Se till att inte använda för starka rengöringsmedel eller för håra borstar.

Skador

Skydda tuberna mot stick- och rivskador. Använd inte tuben som stötskydd, använd fender istället mot vassa kanter. Varje liten skada bör tas om hand direkt. Väntar man kan det bli värre. Vänd dig till en specialist, de kan laga eller byta tuben om det behövs.